СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Клон ВАРНА Добре дошли в сайта на СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Клон ВАРНА Хоризонтални линии
Фирма Старт Инженеринг АД е наследник на Пусково-Наладъчно управление с повече от 50 години опит в следните направления:

* Електроапаратура и съоръжения;

* КИП и автоматизация;

* Отопление, вентилация и климатизация;

* Производствена дейност;

* Консултантска дейност.

Фирмата разполага с множество успешно реализирани проекта в страната и зад граница, обхващащи следните области и отрасли на приложение:

- Електроенергетика - производство и разпределение;

- Топлофикация;

- Химическа и циментова промишленост;

- Металургия;

- Транспортна инфраструктура;

- Екология - съоръжения за опазване на околната среда.

Инженеринговите дейности покриват:

* проучвателни работи и анализи;

* разработване на идейни, технически и детайлни работни проекти;

* доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали;

* монтажни работи;

* пусково-наладъчни работи и внедряване;

* оптимизация и настройка;

* сервизно обслужване; обучение на персонал;

* научно-изследователска и иновационна дейност.

адрес: гр.Варна, ул. Неофит Бозвели 49

тел. / факс :052 613 246 , 052613 253 ; E-mail: varna@starteng.com