Издаване на протоколи за контур фаза защитен проводник , защитни прекъсвачи , заземление, мълние защита ,микроклимат , осветеност , шум , ефективност на вентилацията по наредбата за тютюнопушене. Протоколи за приемателни комисии ( надзор) и трудова медицина. Добре дошли в сайта на СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД - Клон ВАРНА

Старт инженеринг АД е акредитиран ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от ВИДА "С" с обхват:

- Електрически уредби и съоръжения до 1000V

- Импеданс Zs на контура фаза - защитен проводник и защитни прекъсвачи

- Електрически уредби и съоръжения над 1000V

- Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби

- Силови трансформатори и кабелни линии

- Съпротивление на изолацията и изпитване с повишено напрежение

- Активно съпротивление

- Микроклимат. Шум. Изкуствено осветление. Вентилационни и климатични инсталации

Измервания на параметрите на работната среда и електробезопасност - Импеданс на контур "фаза-защитен проводник" ; Прекъсвачи за защитно изключване (ЗП) ; Съпротивление на защитни заземителни уредби ; Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби ; Съпротивление на изолация ; Изкуствено осветление - осветеност(lx) ; Микроклимат - температура на въздуха(C) , скорост на движение на въздуха(m/s),относителна влажност на въздуха(%) ; Шум ; ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ - дебит (m3/h) ; Ефективност на вентилацията по наредбата за тютюнопушене. Адрес: гр. Варна, ул. Неофит Бозвели 49 , Телефон: 052/ 613246 ; 052/ 613253 ; Fax: 052/ 613246 ; E-mail: varna@starteng.com